Legal.

O spółce

Legal Open S.A. to nowopowstała spółka akcyjna, której działalność koncentruje się na tworzeniu, wykorzystujących nowe technologie, narzędzi wspierających świadczenie usług prawniczych. Ponadto spółka planuje świadczyć usługi prawne w nowoczesnej formie z wykorzystaniem autorskich rozwiązań.

Legal Open S.A. jest spółką wchodzącą w skład portfela inwestycyjnego funduszu venture capital Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. z Wrocławia.

W roku 2013 pojawią się na rynku pierwsze oferowane przez Spółkę produkty. Strategia Legal Open S.A. przewiduje międzynarodowy zasięg oferty. Spółka zakłada ścisłą współpracę z kancelariami prawnymi w Polsce i za granicą.

Aktualnie w związku z tworzeniem głównego biura w Katowicach poszukujemy: